JEDNOSTKI BRZEGOWE

Morska Jednostka Rakietowa
Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania (niszczenia, obezwładniania) nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich (Punktów Bazowania, Punktów Manewrowego Bazowania) Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu.
Bataliony Saperów Marynarki Wojennej
Bataliony saperów przeznaczone są do zabezpieczenia inżynieryjnego działań sił Marynarki Wojennej, między innymi tworzenie zapór inżynieryjnych, wykrywanie i likwidacja niewybuchów, utrzymywanie infrastruktury baz morskich, organizacja punktów poboru i oczyszczania wody, likwidacja zniszczeń i rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika.
Dywizjony Przeciwlotnicze
Dywizjony przeciwlotnicze to oddziały taktyczno-ogniowe przeznaczone do osłony stanowisk dowodzenia, baz morskich, punktów manewrowego bazowania oraz innych obiektów Marynarki Wojennej. Dywizjony przeciwlotnicze są zdolne samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi środkami przeciwlotniczymi zwalczać cele powietrzne pojedyncze oraz grupowe, lecące z dowolnego kierunku na małych i średnich wysokościach niezależnie od warunków atmosferycznych, pory roku i doby.
Kontakt
Zobacz nas na:
© 2017 MW RP