HISTORIA
czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza


POLSKA PIASTÓW

Podczas formowania się naszego państwa, już w drugiej połowie X wieku, Pomorze znalazło się w granicach Polski. Tam też, w 1000 roku, w Kołobrzegu, zostało utworzone jedno z pierwszych biskupstw na naszych ziemiach.

Z chwilą rozpadu pierwszego państwa Piastów, ziemie te zostały utracone na kilkadziesiąt lat. W wyniku średniowiecznych zawirowań kilka razy traciliśmy i odzyskiwaliśmy Pomorze. Dopiero na przełomie 10. i 20. lat XII wieku (trzy kampanie w latach 1116,1119 i 1121), książę Bolesław Krzywousty opanował je i podzielił na pięć części. Pomorze Gdańskie zostało włączone do Polski, natomiast Pomorze Środkowe i Zachodnie oraz samodzielne miasta Szczecin i Wolin stały się lennami księcia polskiego.

Niestety w wyniku niefortunnego testamentu króla Bolesława Krzywoustego kawałek po kawałku traciliśmy Pomorze. Powstawały samodzielne państewka, które podlegały na przemian Polsce i Danii, by pod koniec XIII wielu całkowicie wejść pod wpływy niemieckie. Przy Polsce pozostało tylko Pomorze Gdańskie. Jednakże decyzje następnych władców Polski, którzy nie przywiązywali wagi do znaczenia polityki morskiej państwa, spowodowały utratę całego Pomorza i odsunięcie naszego kraju od brzegu morskiego prawie na dwa stulecia.

 

generuj pdf
Kontakt
Zobacz nas na:
© 2017 MW RP