HISTORIA
czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza


II RZECZPOSPOLITA

Okres II Rzeczpospolitej to dążenie do szybkiego rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej. Początkowo w skład sił morskich weszły okręty otrzymane w ramach podziału flot pokonanych państw, a pierwszym polskim okrętem wojennym był ORP „Pomorzanin”. Jednostkę tą kupiła prywatna osoba, gdyż wtedy państwo Polskie nie miało jeszcze „osobowości prawnej”. Osobą tą był późniejszy wiceadmirał Józef Unrug. Już w połowie lat dwudziestych Polacy złożyli w stoczniach francuskich zamówienia na dwa kontrtorpedowce i trzy okręty podwodne. Lata trzydzieste przyniosły budowę dwóch kontrtorpedowców w stoczni brytyjskiej, dwóch okrętów podwodnych w stoczniach holenderskich oraz stawiacza min we Francji. Nie próżnował także przemysł rodzimy. Wybudowano sześć trałowców oraz przygotowano się do budowy dwóch kontrtorpedowców. Intensywnie była także rozbudowywana infrastruktura lądowa. Powstała główna baza floty polskiej w Gdyni, baza pomocnicza na Helu oraz jednostki piechoty, artylerii, logistyczne, specjalistyczne i inne.

Pod koniec lat trzydziestych Polska Marynarka Wojenna dysponowała: stawiaczem min ORP "Gryf", niszczycielami: ORP "Wicher", ORP "Burza", ORP "Grom", ORP "Błyskawica" oraz okrętami podwodnymi ORP "Żbik", ORP "Ryś", ORP "Wilk", ORP "Sęp" i ORP "Orzeł". W okresie międzywojennym utworzone zostało lotnictwo Marynarki Wojennej. Samoloty Morskiego Dywizjonu Lotniczego stacjonowały w Pucku. W głębi lądu MW dysponowała Flotyllą Pińską, operującą w dorzeczu rzeki Prypeć. Tuż przed wojną został także utworzony drugi oddział tego typu na rzece Wiśle – Oddział Wydzielony „Wisła”. Zaangażowanie ówczesnego kierownictwa Marynarki Wojennej począwszy od wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, poprzez kontradmirała Jerzego Świrskiego, aż do dowódcy floty, kontradmirała Józefa Unruga, spowodowało znaczny postęp techniczny Marynarki Wojennej. W porównaniu z potęgami morskimi nasza flota była „kopciuszkiem”, ale za to przewyższała ówczesne floty innych państw pod względem nowoczesności.

generuj pdf
Kontakt
Zobacz nas na:
© 2017 MW RP