POSTACIE
czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza

Bogumił Nowotny

Pułkownik marynarki Bogumił Franciszek Nowotny urodził się 3 lutego 1872 roku w Wieliczce. Swoją karierę wojskową związał z marynarką austro-węgierską. Ukończył Szkołę Aspirantów Morskich. W trakcie nauki odbył rejs dookoła świata na krążowniku "Saida". W latach 1901-1902 służył we Flotylli Dunajskiej, a następnie był komendantem straży w Poselstwie Austro-Węgier w Pekinie. Po powrocie do cesarstwa pełnił funkcję dowódcy łodzi torpedowej "Wurger". W lipcu 1914 roku otrzymał dowództwo małego kontrtorpedowca "Scharfschutze", prowadząc działania bojowe na Adriatyku. W 1917 roku otrzymuje awans na fregattenkapitan (kmdr por.) i zostaje komendantem twierdzy na jednej z wysp na Adriatyku, a następnie dowódcą pancernika "Erzherzog Karl". W czerwcu 1918 roku na prośbę Rady Regencyjnej w Warszawie i za aprobatą arcyksięcia Karola Stefana zostaje zwolniony ze służby austro-węgierskiej i przydzielony jako referent ds. żeglugi przy rządzie Rady Regencyjnej. Współzałożyciel Stowarzyszenia "Bandera Polska". Na polecenie ministra wojny w Radzie Regencyjnej gen. Tadeusza Rozwadowskiego organizował przejęcie żeglugi wiślanej od Niemców przy pomocy 250 marynarzy przybyłych z różnych flot państw zaborczych do Warszawy. 28 listopada 1918 roku, na mocy dekretu Józefa Piłsudskiego o utworzeniu marynarki polskiej i Sekcji Marynarki Wojennej w Ministerstwie Spraw Wojskowych, został wyznaczony na stanowisko szefa Sekcji. 11 marca 1919 roku podał się do dymisji. W 1920 roku został zwolniony ze służby czynnej na własną prośbę, po czym objął obowiązki dyrektora Towarzystwa Żeglugowego "Sarmacja". W 1925 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego w Wiedniu. W 1934 roku wyjechał do Castel Gandolfo we Włoszech ze względów zdrowotnych, gdzie zmarł 17 listopada 1960 roku. Był odznaczony Orderem Żelaznej Korony III kl. i Orderem Leopolda. 

generuj pdf
Kontakt
Zobacz nas na:
© 2017 MW RP